PEŠAČIMO U PRIRODI

Plan za SEPTEMBAR 2016. godine

www.psdzeleznicarns.org.rs                         e-mail: psdzeleznicar.ns@gmail.com

04.09.2016.
Polazak u 7 časova i 40 minuta autobusom 21 sa ŽS za Šangaj.
Pešačenje: Šangaj – Fazanerija –Konjički klub Graničar – Šangaj. Staza je blaga pogodna za sve učesnike, dužine oko 14 kilometara.
Vodič: Derviša  Dragić (063/533757)

11.09.2016.
Polazak u 8 sati ispred Apoteke kod mosta Slobode u Novom Sadu.
Pešačenje: Novi Sad – Kamenički park – Popovica – Staza zdravlja -Paragovo. Staza je blaga, dužine oko 14 kilometara pogodna za svakog.
Vodič: Ljubinka Grubor (064/ 1827753).

18.09.2016.
Polazak u 8 sati i 20 minuta autobusom 78 za Beočin selo, sa AS.
Pešačenje: Trasom Fruškogorske transverzale (Beočin manastir-Rim-Dumbovo-Stari Rakovac-Stari Ledinci-Popovica) radi obeležavanja  jubileja, 60 godina postojanja ove transverzale.
Vodič: Milan Breberina (063/8188812).

25.09.2016.
Polazak u 6 sati i 55 minuta autobusom 72 za Paragovo sa ŽS.
Pešačenje: Paragovo – Info centar – Novo Hopovo – Paragovo.
Staza je srednje težine, duga oko 17 kilometara.
Vodič: Slobodan Grubor (064/3684621).

Napomena: Pozivamo sve ljubitelje prirode da se uključe u nedeljne šetnje, za to nisu potrebne nikakve prethodne formalnosti osim dobre volje da se dan provede u aktivnostima u prirodi. Krenite, priroda izaziva osećanje lepote i zadovoljstva. Novi učesnici na startu  neka se prijave vodiču radi dobijanja potrebnih uputstava o stazi, odmorima i svemu da bi boravak u prirodi bio uspešan.

Novi Sad 16.08.2016.
za Planinarsko smučarsko društvo «Železničar»

Ana Marijanac

PEŠAČENJA SREDOM, PLAN ZA AUGUST 2016

PSD “ŽELEZNIČAR”                                                   Site:www.psdzeleznicarns.org.rs

Trg Galerija 4, Novi Sad                                                 Email:psdzeleznicar.ns@gmail.com

PLAN  ZA AUGUST

PEŠAČENJA  SREDOM  BR.  2016-040-08

     03.08.2016:   7,30 sati, autobus broj 76 za Stare Ledince.

Maršruta: St. Ledinci-isposnica-Zmajevac-Kr. stolica-Popovica.

Vodič: Zoran Jovanović,  mob. 063-53-51-56.

Dužina staze 16  km.,  srednje zahtevna.

     10.08.2016:  7,40 sati, autobus  broj 72 za Paragovo.

Maršruta: Paragovo-potoci-Norcev-Info-(Popovica) -Paragovo.

Vodič: Vladimir Vračarić, mob. 065-42-27-388.

Dužina staze  14 (17) km., srednje  zahtevna.

     17.08.2016:  7,40 sati, autobus  broj 72 za Paragovo.

Maršruta: Paragovo-TV toranj-(Grgeteg)-Info centar-Paragovo.

Vodič: Branko Ilić,  mob. 064-35-65-114

Dužina staze 12 (22) km., srednje  (zahtevna).

24.08.2016:  7,40 sati, autobus  broj 72  za Paragovo.

Maršruta: Paragovo-Info-(manastiri Hopovo)-Info-Popovica-Paragovo.

Vodič:  Suzana Praštalo, mob. 063-53-51-56.

Dužina staze 13 (21)  km., srednje (zahtevna).

31.08.2016:  7,40 sati, autobus 72 za Paragovo.

Maršruta: Paragovo-Info centar-Buldožerska-Paragovo.

Vodič:  na licu mesta

Dužina staze  12 km. srednje zahtevna.

Pridružite nam se, provedite jedan dan u prirodi, zdravlja radi.

Uvek postoji mogučnost skračenja staze.

Svaki učesnik ide na svoju odgovornost.

Plan  za AUGUST  pripremili:     Vladimir  Ujfaluši  063-88-11-451  

                                                                Jelena Simović   064-26-64-264  

     Novi Sad 25.07.2016 g.                     Milorad Novković 063-80-61-859

PEŠAČIMO U PRIRODI, Plan za AVGUST 2016. godine

PEŠAČIMO U PRIRODI

Plan za AVGUST 2016. godine

www.psdzeleznicarns.org.rs e-mail: psdzeleznicar.ns@gmail.com

Planinarsko smučarsko društvo «Železničar» poziva u pešačenje

07.08.2016.
Polazak u 8 sati iz Petrovaradina sa autobuske okretnice ( 3.ke i 9.ke).
Pešačenje: Petrovaradin –Vezirac – Dom na Stražilovu – Bukovac. Staza je sa blagim usponima dužine oko 12 kilometara.
Vodič: Vasilije Jović ( 064/3221949).

14.08.2016.
Polazak u 7 sati i 10 minuta vozom za Bački Maglić.
Pešačenje po okolini i kupanje u bazenu.
Vodič: Ružica Jeličić (063/1050072).

21.08.2016.
Polazak u 7 sati i 45 minuta autobusom 71 za Bocke sa ŽS.
Pešačenje: Bocke- Stari Ledinci- Izvor Zvečan-Popovica – Paragovo.
Staza je ravna, dužine oko 16 kilometara.
Vodič: Bogdan Krneta (064/3650186).

28.08.2016.
Polazak u 7 sati i 20 minuta autobusom autobusom 64 za Bukovac sa ŽS.
Pešačenje: Od Bukovca preko Fruške gore do Bukovca stazom Bukovačkog Maratona, radi priprema za predstojeći maraton. Staza je dužine oko 16 kilometara.
Vodič: Tomislav Šnajder ( 021-826316) iz Bukovca.

Napomena: Pozivamo sve ljubitelje prirode da se uključe u nedeljne šetnje, za to nisu potrebne nikakve prethodne formalnosti osim dobre volje da se dan provede u aktivnostimau prirodi. Krenite, priroda izaziva osećanje lepote i zadovoljstva.
Pešačke ture, zavisno od vremenskih uslova, prilagođavaju se kako po dužini tako i sa odmorima. Učesnicima se preporučuje da se obuku lako, slojevito i da u rancu uvek imaju rezervnu presvlaku i zaštitu od padavina.Novi učesnici na startu neka se prijave vodiču radi dobijanja potrebnih uputstava, kako bi se staza lako savladala i dan proveden u prirodi ostao u lepom sećanju. Osobe sa zdravstvenim problemima neka se konsultuju sa lekarom, kolika i kakva šetnja im može prijati.
Fruška gora zove,odazovite se, provedite dan u prirodi na svežem vazduhu.
Novi Sad 15.07.2016. za Planinarsko smučarsko društvo «Železničar»

Ana Marijanac

PEŠAČIMO U PRIRODI, Plan za JULI 2016. godine

PEŠAČIMO U PRIRODI                     

Plan za JULI 2016. godine

www.psdzeleznicarns.org.rs                 e-mail: psdzeleznicar.ns@gmail.com

   Planinarsko smučarsko društvo «Železničar» poziva u pešačenje

03.07.2016.
Polazak u 8 sati i 50 minuta autobusom 72 za Paragovo sa ŽS.
Pešačenje: Paragovo -Tv toranj – Kraljeva stolica – Popovica – Paragovo.
taza je duga oko 20 kilometara sa dosta uspona.
Vodič: Vladimir Ujfaluši (021/6368183).

10.07.2016.
Polazak u 7 sati i 30 minuta autobusom broj 76 za Stare Ledince.
Pešačenje: Stari Ledinci – Crkvica – Zmajevac – Popovica – Paragovo.
Staza je duga oko 14 kilometara sa dosta uspona.
Vodič: Zoran Jovanović  (063/535156).

17.07.2016.
Polazak u 7 časova i 11 minuta vozom sa  Železničke stanice  za  Čortanovce.
Vodič: Milorad Novković ( 063-8061859) vodi stazom zdravlja kroz Čortanovačku šumu. Staza je sa blagim usponima dužine oko 11 kilometara.
Na plaži u Čortanovci Dunav moguće kupanje.

7.2016.
Polazak u 8 sati autobusom 74 sa ŽS za Popovicu.
Pešačenje: Popovica-Kraljeva stolica-Manastiri Hopovo-Paragovo.
Staza je sa usponima dužine oko 16 kilometara.
Vodič: Slobodan Grubor (021 /539798 ).

31.07.2016.
Polazak u 6 sati i 55 minuta autobusom 72 za Paragovo.
Pešačenje: Paragovo – TV toranj – Grgeteg – Paragovo.
Vodič: Branko Ilić (064/3565114).

Napomena: Pozivamo sve ljubitelje prirode da se uključe u nedeljne šetnje, za to nisu potrebne nikakve prethodne formalnosti osim dobre volje da se dan provede u aktivnostima u prirodi. Krenite, priroda izaziva osećanje lepote i zadovoljstva.

Pešačke ture, zavisno od vremenskih uslova, prilagođavaju se kako po dužini tako i sa odmorima. Učesnicima se preporučuje da se obuku lako, slojevito i da u rancu uvek imaju rezervnu presvlaku i zaštitu od padavina.Novi učesnici na startu neka se prijave vodiču radi    dobijanja potrebnih uputstava, kako bi se staza lako savladala i dan proveden u prirodi ostao u lepom sećanju. Pri promeni reda vožnje važe vremena najbliža planiranim.

Novi Sad 16.06.2016.                     za Planinarsko smučarsko društvo «Železničar»

Ana Marijanac

PEŠAČENJA SREDOM, PLAN ZA JULI

PLAN  ZA JULI

PEŠAČENJA  SREDOM  BR.  2016-039-07

     06.07.2016:  

8,30 sati, autobus broj 72 za Paragovo.

Maršruta: Paragovo-klizište-(Staro i Novo  Hopovo)-Info-Paragovo.

Vodič: Branko Ilić,  mob. 064-35-65-114.

Dužina staze 12 (19) km., zahtevna.

     13.07.2016: 

8,30 sati, autobus  broj 72 za Paragovo.

Maršruta: Paragovo-TV toranj-(rimski bunar-Perkov salaš) -Paragovo.

Vodič: Milorad Novković, mob. 063-80-61-859.

 Dužina staze  14 (24) km.,  zahtevna.

     20.07.2016: 

7,55 sati, autobus  broj 74 za Popovicu.

Maršruta: Popovica-Kr. stolica- Vrdnik-kaptirani izvor-Vaga-Popovica.

Vodič: Dušan Janković,  mob. 062-83-85-760

Dužina staze 19 km., srednje zahtevna.

27.07.2016: 

8,30 sati, autobus  broj 72  za Paragovo.

Maršruta: Paragovo-Ružičnjak-spomenik-Kraljević-Popovica-Paragovo.

Vodič: Zoran Jovanović,  mob. 063-53-51-56.

Dužina staze 15  km., srednje zahtevna.

Pridružite nam se, provedite jedan dan u prirodi, zdravlja radi.

Uvek postoji mogučnost skračenja staze.

Svaki učesnik ide na svoju odgovornost.

 

Plan  za JULI  pripremili:  Jelena Simović   064-26-64-264  

                                                           Vladimir  Ujfaluši 063-88-11-451             

     Novi Sad 20.06.2016 g.                   Milorad Novković 063-80-61-859

PLAN  ZA JUNI

PEŠAČENJA  SREDOM  BR.  2016-038-06

 01.06.2016:
8,30 sati, autobus broj 72 za Paragovo.
Maršruta: Paragovo-potoci-Norcev-Info centar-Paragovo.
Vodič:Vladimir Ujfaluši,  mob. 063-88-11-451.
Dužina staze 14 km., srednje zahtevna.

 08.06.2016:
8,30 sati, autobus  broj 72 za Paragovo.
Maršruta: Paragovo-Ružičnjak-spomenik-Kraljević-Popovica-Paragovo.
Vodič: Zoran Jovanović, mob. 063-53-51-56
Dužina staze  15 km., srednje  zahtevna.

 15.06.2016:
8,30 sati, autobus  broj 79 za Čerević(Ledinci zadnja stanica)  Nova staza.
Maršruta: Torine-man. Rakovac-Beli majdan-Zmajevac-Stari Ledinci.
Vodič: Suzana Praštalo,  mob. (063-512-534  Zvonko Molnar).
Dužina staze 16 km., srednje zahtevna.

22.06.2016:
7,55 sati, autobus  broj 74  za Popovicu.                       Nova staza.
Maršruta: Popovica-Kr. stolica-Zmajevac-Gradac-Brankovac-Beočin.
Vodič: Zvonko Molnar,  mob. 063-512-534.
Dužina staze 17  km., laka.

29.06.2016:
8,30 sati, autobus broj 72 za Paragovo.
Maršruta: Paragovo-Astal-Greb. put-Brankov grob-Stražilovo-Bukovac.
Vodič: Milorad Novković,  mob. 063-80-61-859.
Dužina staze 14 km., srednje zahtevna.

Pridružite nam se, provedite jedan dan u prirodi, zdravlja radi.

Uvek postoji mogučnost skračenja staze.

Svaki učesnik ide na svoju odgovornost.

Plan  za JUNI  pripremili:
Jelena Simović   064-26-64-264
Vladimir  Ujfaluši 063-88-11-451             

     Novi Sad 20.05.2016 g. Milorad Novković 063-80-61-859

Plan za Juni 2016. godine

PEŠAČIMO U PRIRODI             

Plan za Juni 2016. godine

  www.psdzeleznicarns.org.rs                 e-mail: zeleznicar.ns@gmail.com

         Planinarsko smučarsko društvo «Železničar» poziva u pešačenje

05.06.2016.
Polazak u 8 sati  ispred apoteke kod mosta Slobode.
Pešačenje: Novi Sad-Kamenički park-Popovica-Paragovo.
Staza je duga oko 12 kilometara pogodna za sve učesnike.
Vodič: Kata Mirić (062/1074768) .

12.06.2016.
Polazak u 8 sati i 20 minuta autobusom broj  78 sa  AS.
Pešačenje:Beočin selo-obilazak teritorije Šumske zajednice-Rim-Beočin selo.
Staza je sa dosta uspona dužine oko 14 kilometara.
Vodič: Sonja Kokić   (064/2475958).

19.06.2016.
Polazak u 6 sati i 45 minuta autobusom broj 56 za Begeč sa ŽS.
Pešačenje: Begeč – Banoštor – Andrevlje – Šuljamska Glavica – Letenka – Banoštor – Begeč.
Staza je duga oko 28 kilometara, dosta naporna.
Vodič: Zoran Grčić – Grco (063-543-681).

26.06.2016.
Polazak u 8 časova autobusom broj 74 za Popovicu sa ŽS.
Pešačenje: Popovica – Kraljeva stolica – Vrdnička kula – Popovica – Paragovo. Staza je u šumovitom delu sa dosta uspona, duga oko 19 kilometara.
Vodič:  (Dušan Janković 062/8385760).

Napomena: Pozivamo sve ljubitelje prirode da se uključe u nedeljne šetnje, za to nisu potrebne nikakve prethodne formalnosti osim dobre volje da se dan provede u aktivnostima u prirodi. Krenite, priroda izaziva osećanje lepote i zadovoljstva.

Pešačke ture, zavisno od vremenskih uslova, prilagođavaju se kako po dužini tako i sa  odmorima. Učesnicima se preporučuje da se obuku lako, slojevito i da u rancu uvek imaju rezervnu presvlaku i zaštitu od padavina. Novi učesnici na startu neka se prijave vodiču radi dobijanja potrebnih uputstava, kako bi se staza lako savladala i dan proveden u prirodi ostao u lepom sećanju.

Novi Sad 17.05.2016.
za Planinarsko smučarsko društvo «Železničar»

Ana Marijanac

у  организацији са ПК „АДРЕНАЛИН“ Нови Сад вас воде на;

ПЛАНИНАРСКА АКЦИЈА ЗА ДЕЦУ

ПОВЛЕН

ДЕЦА ИДУ НА АКЦИЈУ У ПРАТЊИ РОДИТЕЉА ИЛИ РОДБИНЕ

ПОЛАЗАК: у суботу, 18.06.2016. год. у 7,00 од локомотиве са Железничке станице у Новом Сад, сопственим превозом

КАКО СТИЋИ ДО ТАМО?: Повлен је крај Дебелог брда. На путу од Ваљева Бајиној Башти и према Рогачици пре села Пасна раван. Кад дођете до Дебелог брда, десно ће бити знак за Јабланик, а ви скрените лево и пут ће вас водити до дома под Повленом. Удаљеност од Новог сада је око 170км.

ПОВРATAK: у недељу 19.06.2016. год. у вечерњим сатима,

ПЛАН АКЦИЈЕ:

Субота:

 7,00 полазак из Новог Сада

            11,00 долазак испред пл.дома ПК “Повлен“ испод Великог Повлена.

            11,15 постављање кампа ( подизање шатора), камп је на висини од 1150м.

            12,30 упознавање са правилима кампа, дружење

            13,30 ручак

            15,00 полазак на стазу око 2км, на Велики врх Повлена ( 1271м) .

            16,30 повратак са стазе, одмор

            18,00 такмичарске игре ( вучење конопца, скакање у врећама, између две ватре…)

            20,00 вечера

            21,00 припрема за спавање

Недеља:

            08,15 доручак

            09,15 полазак на стазу, дужине oko 8 км. Средњи Повлен(1301м)-стене-камп

            14,30 повратак са стазе, ручак

            15,00 одмор

            16,00 распремање кампа

            17,00 полазак за Нови Сад

            21,00 долазак у Нови Сад

УСЛОВИ СМЕШТАЈА:

  1. сами обезбеђујете шаторе, вреће и подлошке.
  2. у планинарском дому (заједничка соба са 22 кревета-понети једну навлаку за јорган, остала постељина има обезбеђена).

ХРАНА: оброци су у дому ( пасуљ, гулаш са пиреом, кајгана, гибаница).

ХИГИЈЕНА: сви учесници користе купатило дома ( има туш и топла вода).

ПЕШАЧКА ТУРА

Пешачке туре су лагане погодне за дете старије од 3 године. Млађу децу ће вероватно у недељу родитељи носити кад се уморе.

ОПРЕМА: шатор, вреће за спавање, подлошке за спавање, опрема прилагођена временским условима (планинарске ципеле или патике ципеле са рецкавим ђоном- ово се односи и на родитеље), понети топлије гардеробе за увече, ранац, ужина за децу, кишна кабаница, камашне -ко има, важећа лична карта, планинарска књижица са плаћеном маркицом за 2016.годину, оверена здравствена књижица).

ХРАНА: Обезбеђена су два ручка, вечера и доручак (урачунато у цену акције).

ЦЕНА: 1.000 динара.  Обавезна аконтација приликом пријаве у износу од 500 динара. У цену су урачунати оброци. Ко жели да спава у планинарском дому доплаћује 800 дин ( за два нођења).

ПРИЈАВЕ: најкасније до 6. јуна телефоном код СТАНИСЛАВЕ СОВИЉ-ГМИЗИЋ 063/87 13 031.

НАПОМЕНА: сваки учесник иде на сопствену одговорност у складу са правилником о безбедности Планинарског савеза Србије. За евентуалне здравствене проблеме који се не пријаве водичу пре поласка на акцију, водич не сноси одговорност.

ОРГАНИЗАТОРИ И ВОДИЧИ:
СТАНИСЛАВА СОВИЉ-ГМИЗИЋ                                                       &
ЗУБИЋ ГОРАН
Лиценцирани водич ПСС, мб182

Alpinistički tečaj

KOMOVI, 09-12.06.

CRNA GORA

KOMOVI

Uspon na Vasojevića Kom,Ljevorićki Kom i Kučki Kom

Polazak:
U četvrtak 09.06.2016.g odine u 21:00 sa parkinga ispred Novosadskog sajma restoran Zlatna medalja.

Povratak:
u nedelju 12.06.2016.godine do 24:00

PLAN AKCIJE:

Četvrtak
21:00 polazak na planinarsku akciju sa parkinga ispred Novosadskog sajma.

Petak
Dolazak u jutarnjim satima i smeštaj u Eko katunu. Posle odmora polazak na uspon na Vasojevića Kom 2461m visinska razlika 790m dužina staze 8,4 km

Subota
Polazak u 7:00 sati na Kom Kučki 2487 m, dužina staze 15,4km visinska razlika 1150m

Nedelja
Polazak u 5:30 časova na Ljevorečki Kom 2475m dužina staze 13,4km, visinska razlika 1170m

Po povratku sa uspona pakujemo se i krećemo za Novi Sad. U Novi Sad stižemo oko 24:00 časova.

OPREMA
Planinarska prilagođena vremenskim uslovima,planinarske cipele, ranac, kišna kabanica,lična karta ili pasoš, planinarska  knjižica sa plaćenom članarinom.

HRANA
Moguće je organizovati ishranu na licu mesta u restoranu Eko katuna.

SMEŠTAJ
U Eko katunima sa kupatilom i toplom vodom.Postoji mogućnost i noćenje u sopstvenim šatorima po ceni od 3 eur.

CENA:

4.000,00 dinara i 20 eur.Obavezna akontacija u iznosu od 2,000,00 dinara.

POSLEDNJI DAN ZA UPLATU JE 02.06.2016.GODINE ČETVRTAKA U 19:ČASOVA U PROSTORIJAMA PSD „ŽELEZNIČAR“.U cenu je uračunat prevoz minibusom i dva prenoćišta i organizacioni troškovi.

PRIJAVE
kod Zorana Grčića  i na nedeljnim šetnjama i putem uplate (tel.063/543-681).

NAPOMENA:

Svaki učesnik ide na sopstvenu odgovornost za eventualne zdravstvene probleme pre polaska na akciju vodič ne snosi odgovornost.Moguća korekcija plana od zavisnosti od  vremenskih uslova i nepredviđenih okolnosti.

Organizator i vodič je Zoran Grčić licencirani vodič. PSS MB 215